Hurel, Steen-Andersen, Knittel

Krzysztof Knittel - portrait by Pawel KwiekWawa_logo_biale_wspolfinansowanie
15.11.2019 Warszawa, Prom Kultury, ul. Brukselska 23
23.11.2019 Kraków, Akademia Muzyczna, ul. Tomasza 43

PHILIPPE HUREL – TRAIT D’UNION; SIMON STEEN-ANDERSEN – STUDY FOR STRING INSTRUMENT NO 1; KRZYSZTOF KNITTEL – ONEG SZABAT (PRAWYKONANIE/FIRST PERFORMANCE)

Wykonawcy/Performers: Ewa Liebchen – flet/flute; Anna Kwiatkowska – skrzypce/violin; Mikołaj Pałosz – wiolonczela/cello, Krzysztof Knittel – elektronika/electronics, video, Lilianna Krych – dyrygentka/conductor, chór młodzieży ze szkół warszawskich/ choir of young people from Warsaw schools
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

IMiT_logomkidn_01_cmyk

Przeklęta wojna/War is Hell

 

KONCERT/CONCERT, 1 września 2019/ September 1st, 2019, 18.00/ 6 p.m.

WARSZAWA/WARSAW, NOWY TEATR, ul. Madalińskiego 10/16

LIDIA ZIELIŃSKA – Nie podoba mi się to/I don’t like it (2018/2019, prawykonanie nowej wersji/ first performance of new version)

OLGA NEUWIRTH – Maudite soit la guerre – A Film War Requiem (2014)

CHAIN ENSEMBLE

Wawa_logo_biale_wspolfinansowanie

Read more (czytaj dalej)

Czytaj dalej

Nowe utwory Marka Chołoniewskiego, Przemysława Zycha, nowa wersja utworu Rafała Zapały, polskie prawykonanie „Anthemès 2” Pierre Bouleza/ New works by Marek Chołoniewski and Przemysław Zych, new version of a work by Rafał Zapała and first Polish performance of Pierre Boulez’ „Anthemès 2”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.        Wawa_logo_biale_wspolfinansowanie                                           

mkidn_01_cmykIMiT_logo

Koncerty: 16 grudnia 2018 – Warszawa, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, 18 grudnia 2018, Kraków, Cricoteka/Concerts: December 16th – Warsaw, National Film and Audiovisual Institute, December 18th, Cricoteka, Cracow

Przemysław Zych – En rondeau;  Marek Chołoniewski – TeGeLaR ; Rafał Zapała – No Meaning Detected ; Pierre Boulez – Anthèmes 2;  w wykonaniu/performed by: Anna Kwiatkowska skrzypce/violin, Marek Chołoniewski, Rafała Zapała – projekcja dźwięku i obrazu/sound and image projection, Leszek Wiśniowski – saksofon, flet/saxophpone, flute, Tomasz Chołoniewski – percussion, Kazimierz Pyzik – kontrabas/double bass i inni/ and others

Zapała foto 2_MG_9326-Edit-2_pp

Rafał Zapała (elektronika/electronics), Anna Kwiatkowska (skrzypce/violin) – wykonawcy utworów Zapały i Bouleza/performers of works by Zapała and Boulez

Więcej/more information:

Czytaj dalej

Obrazek

„Wiatrofale” Marka Chołoniewskiego – koncerty w Radomiu, Krakowie i w Kielcach/ „Windwaves” by Marek Chołoniewski – concerts in Radom, Cracow and Kielce

marek-choloniewski-portret-klaudynaschubert2     mkidn_01_cmykIMiT_logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Prawykonanie (Radom – 23 stycznia) i dwa powtórzenia (Kraków – 26 stycznia, Kielce 27 stycznia) zamówionego przez Fundację „Harmonie i hałasy” multimedialnego utworu na orkiestre szkolną/ First performance (Radom – 23rd January) followed by performances in Cracow (26th January) and Kielce (27 January) of multimedial work for school orchestra commissioned by „Harmonies and Noises” Foundation.

Learn more/ Czytaj dalej

Duety dla młodych skrzypków/Duos for young violinists

duety-radom-2016IMiT_logomkidn_01_cmykDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Koncerty duetów skrzypcowych zamówionych przez „Harmonie i hałasy” (kompozytorzy: Artur Kroschel. Sławomir, Kupczak, Przemysław Zych) oraz duetów dla młodych skrzypków Luciano Beria i Heinza Holligera (Kraków, Radom, Warszawa/ Concerts with violin duos commissioned by „Harmonies & Noises” (composers: Artur Kroschel, Sławomir Kupczak, Przemysław Zych) and duos for young violinist by Luciano Berio and Heinz Holliger(Cracow, Radom, Warsaw)

Learn more/ Czytaj dalej

Dźwiękowisko 2015 – projekt edukacyjny /education project

 

Współpraca Fundacji Muzycznej „Harmonie i hałasy” z Radomską Orkiestrą Kameralną zaowocowała kolejnym projektem łączącym muzyków profesjonalnych z młodzieżą radomskich szkół we wspólnym przedsięwzięciu. Tym razem uczestnicy projektu przygotowali wykonanie nowej kompozycji Lidii Zielińskiej. Koncepcję i realizację projektu można poznać dzięki filmowi dokumentującymi wydarzenie.

The cooperation between „Harmonies and Noises” Music Foundation and Radom Chamber Orchestra resulted in a new project uniting professional musicians with pupils of Radom schools in common artistic endeavour. The project participants together prepared performances of new composition by Lidia Zielińska. The concept and its realisation was documented on the film.

 

Pomosty/Bridges – koncert w Toruniu/Concert in Toruń

 

słuch49

Koncert Anny Kwiatkowskiej (skrzypce) i Mikołaja Pałosza (wiolonczela) w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu współorganizowany ze Stowarzyszeniem  „Megafon”

Concert performed by Anna Kwiatkowska (violin) and Mikołaj Pałosz (cello) in Centre for Contemporary Art in Toruń. Co-organised with „Megafon” Society.

Program/Programme: Francois Sarhan – Chevalier; Amitié, Imagination, Espoir; Simon Steen-Andersen – Studies for String Instrument 1, 2; Toshio Hosokawa – Duo, Mathias Spahlinger – Adieu m’amour

Muzyka austriacka XX i XXI wieku – festiwal w Radomiu/ Austrian 20. and 21. century music – festival in Radom

10408492_820048431417235_978819617519091183_n

„Festiwal kontrolowany” w Radomiu łączy uczniów szkół muzycznych i muzyków zawodowych w programie koncertów i warsztatów muzyki współczesnej. W tym roku Fundacja „Harmonie i hałasy”, wraz z organizatorem, Zespołem Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu oraz Austriackim Forum Kultury, przygotowała program współczesnej muzyki austriackiej. Znajdą sie w nim utwory Antona Weberna, Hannsa Eislera, Petera Ablingera, Georga Friedricha Haasa i Olgi Neuwirth.

„Controlled Festival” in Radom unites children from music schools and professional musicians in contemporary music concerts and workshops. This year „Harmonies and Noises” Foundation, with the School of Music in Radom (main organiser) and Austrian Culture Forum, prepared a programme of contemporary music from Austria, with works by   Anton Webern, Hanns Eisler, Peter Ablinger, Georg Friedrich Haas and Olga Neuwirth.

Radom: Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga, 27-28. 02/ February 27 – 28

Learn more (click: Czytaj dalej)

Czytaj dalej