Warsztaty muzyczne „Wespół zespół”

Warsztaty muzyczne „Wespół zespół” przeznaczone są dla najstarszych klas ogólnokształcących szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Warsztaty.główne.foto

Opis warsztatów:

Uczestnicy warsztatów otrzymują proste instrumenty: bongosy, okaryny, ksylofony, „kafelkofony”, cytry, bum bum rurki, a także tablety czy komputery. Po kilku ćwiczeniach i zabawach rytmem, dynamiką czy barwą zespół tworzy swoje własne muzyczne zdarzenia, które zapisywane są w programie Reaper, w formie czytelnych graficznych symboli, znaków i kolorów. Powstająca w ten sposób graficzna partytura wyświetlana jest na dużym ekranie, widocznym dla wykonawców i publiczności. Przesuwający się po osi czasu kursor zapewnia dokładną kontrolę rytmiczno-czasową. Po kilku minutach zabawy nieznający nut uczestnicy stają się sprawnie działającą orkiestrą. Sami tworzą dźwiękowe odpowiedniki graficznych symboli, komponują, zapisują i wykonują swój własny utwór. Takie doświadczenie na wczesnym etapie edukacji uświadamia młodemu człowiekowi, że muzyka nie jest domeną wyspecjalizowanych muzyków, a własne amatorskie próby tworzenia muzyki mają ogromne walory artystyczne, społeczne i poznawcze.

Jednodniowe warsztaty kończą się publicznym wykonaniem utworu.

Partnerem projektu jest Fundacja PZU

fundacja PZU logo

Warsztaty odbyły się w sześciu wybranych szkołach województwa mazowieckiego:

19.03.2018 w I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

17.05.2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu

22.05.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

22.10.2018 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie

29.11.2018 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

04.12.2018 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

 

Partytury graficzne stworzone i wykonane przez uczestników warsztatów:

PARTYTURY.WSZYSTKIE.KOR

Media o Warsztatach „Wespół zespół”:

Podlasie24            Tygodnik Siedlecki            Radio Plus

 

Fragmant koncertu w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach:

Fragment próby w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 w Radomiu:

 

Polecane pomoce i linki:

PSEiAM      MUZYKA     orkiestrownik   trener

 

Reklamy

Nowe utwory Marka Chołoniewskiego, Przemysława Zycha, nowa wersja utworu Rafała Zapały, polskie prawykonanie „Anthemès 2” Pierre Bouleza/ New works by Marek Chołoniewski and Przemysław Zych, new version of a work by Rafał Zapała and first Polish performance of Pierre Boulez’ „Anthemès 2”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.        Wawa_logo_biale_wspolfinansowanie                                           

mkidn_01_cmykIMiT_logo

Koncerty: 16 grudnia 2018 – Warszawa, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, 18 grudnia 2018, Kraków, Cricoteka/Concerts: December 16th – Warsaw, National Film and Audiovisual Institute, December 18th, Cricoteka, Cracow

Przemysław Zych – En rondeau;  Marek Chołoniewski – TeGeLaR ; Rafał Zapała – No Meaning Detected ; Pierre Boulez – Anthèmes 2;  w wykonaniu/performed by: Anna Kwiatkowska skrzypce/violin, Marek Chołoniewski, Rafała Zapała – projekcja dźwięku i obrazu/sound and image projection, Leszek Wiśniowski – saksofon, flet/saxophpone, flute, Tomasz Chołoniewski – percussion, Kazimierz Pyzik – kontrabas/double bass i inni/ and others

Zapała foto 2_MG_9326-Edit-2_pp

Rafał Zapała (elektronika/electronics), Anna Kwiatkowska (skrzypce/violin) – wykonawcy utworów Zapały i Bouleza/performers of works by Zapała and Boulez

Więcej/more information:

Czytaj dalej

Obrazek

„Wiatrofale” Marka Chołoniewskiego – koncerty w Radomiu, Krakowie i w Kielcach/ „Windwaves” by Marek Chołoniewski – concerts in Radom, Cracow and Kielce

marek-choloniewski-portret-klaudynaschubert2     mkidn_01_cmykIMiT_logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Prawykonanie (Radom – 23 stycznia) i dwa powtórzenia (Kraków – 26 stycznia, Kielce 27 stycznia) zamówionego przez Fundację „Harmonie i hałasy” multimedialnego utworu na orkiestre szkolną/ First performance (Radom – 23rd January) followed by performances in Cracow (26th January) and Kielce (27 January) of multimedial work for school orchestra commissioned by „Harmonies and Noises” Foundation.

Learn more/ Czytaj dalej

Duety dla młodych skrzypków/Duos for young violinists

duety-radom-2016IMiT_logomkidn_01_cmykDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Koncerty duetów skrzypcowych zamówionych przez „Harmonie i hałasy” (kompozytorzy: Artur Kroschel. Sławomir, Kupczak, Przemysław Zych) oraz duetów dla młodych skrzypków Luciano Beria i Heinza Holligera (Kraków, Radom, Warszawa/ Concerts with violin duos commissioned by „Harmonies & Noises” (composers: Artur Kroschel, Sławomir Kupczak, Przemysław Zych) and duos for young violinist by Luciano Berio and Heinz Holliger(Cracow, Radom, Warsaw)

Learn more/ Czytaj dalej

Dźwiękowisko 2015 – projekt edukacyjny /education project

 

Współpraca Fundacji Muzycznej „Harmonie i hałasy” z Radomską Orkiestrą Kameralną zaowocowała kolejnym projektem łączącym muzyków profesjonalnych z młodzieżą radomskich szkół we wspólnym przedsięwzięciu. Tym razem uczestnicy projektu przygotowali wykonanie nowej kompozycji Lidii Zielińskiej. Koncepcję i realizację projektu można poznać dzięki filmowi dokumentującymi wydarzenie.

The cooperation between „Harmonies and Noises” Music Foundation and Radom Chamber Orchestra resulted in a new project uniting professional musicians with pupils of Radom schools in common artistic endeavour. The project participants together prepared performances of new composition by Lidia Zielińska. The concept and its realisation was documented on the film.

 

Pomosty/Bridges – koncert w Toruniu/Concert in Toruń

 

słuch49

Koncert Anny Kwiatkowskiej (skrzypce) i Mikołaja Pałosza (wiolonczela) w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu współorganizowany ze Stowarzyszeniem  „Megafon”

Concert performed by Anna Kwiatkowska (violin) and Mikołaj Pałosz (cello) in Centre for Contemporary Art in Toruń. Co-organised with „Megafon” Society.

Program/Programme: Francois Sarhan – Chevalier; Amitié, Imagination, Espoir; Simon Steen-Andersen – Studies for String Instrument 1, 2; Toshio Hosokawa – Duo, Mathias Spahlinger – Adieu m’amour

Muzyka austriacka XX i XXI wieku – festiwal w Radomiu/ Austrian 20. and 21. century music – festival in Radom

10408492_820048431417235_978819617519091183_n

„Festiwal kontrolowany” w Radomiu łączy uczniów szkół muzycznych i muzyków zawodowych w programie koncertów i warsztatów muzyki współczesnej. W tym roku Fundacja „Harmonie i hałasy”, wraz z organizatorem, Zespołem Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu oraz Austriackim Forum Kultury, przygotowała program współczesnej muzyki austriackiej. Znajdą sie w nim utwory Antona Weberna, Hannsa Eislera, Petera Ablingera, Georga Friedricha Haasa i Olgi Neuwirth.

„Controlled Festival” in Radom unites children from music schools and professional musicians in contemporary music concerts and workshops. This year „Harmonies and Noises” Foundation, with the School of Music in Radom (main organiser) and Austrian Culture Forum, prepared a programme of contemporary music from Austria, with works by   Anton Webern, Hanns Eisler, Peter Ablinger, Georg Friedrich Haas and Olga Neuwirth.

Radom: Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga, 27-28. 02/ February 27 – 28

Learn more (click: Czytaj dalej)

Czytaj dalej

Hanns Eisler – W kręgu Schönberga (2)/ Around Schönberg (2)

176_Glossar_Eislermkidn_01_cmyk
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koncert /Concert

16 grudnia 2014, Filharmonia Narodowa – Sala Kameralna, godz. 19.00/ December 16th, 2014, Warsaw Philharmonic – Chamber Hall, 7 p.m.

Learn more (click: Czytaj dalej)

Czytaj dalej

Barbara Buczek – koncerty monograficzne/ Barbara Buczek – monographic concerts

mkidn_01_cmykDSC04349

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koncerty 5 i 6 grudnia 2014, seminarium/ Concerts on 5th and 6th December 2014 and seminar

Kraków, ul. św. Tomasza 43

Organizacja/ Organisers:

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE – KATEDRA KOMPOZYCJI; FUNDACJA MUZYCZNA „HARMONIE I HAŁASY”/

Learn more (click: Czytaj dalej)

  Czytaj dalej